free bootstrap web design software

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Türkiye Buluşmaları Konferans dizisinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi konuşuldu. Konuşmacılar, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devlet ve milletin bütünleşeceğini, mevcut sistemdeki istikrarsızlık, koalisyon, iki başlılık, yasama yürütmenin iç içe geçmesi gibi sorunların yaşanmayacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Yeni Türkiye Buluşmaları Konferanslar Dizisi’nde “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ” masaya yatırıldı. Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Siyаsеt Bilimci Dr. Murаt Yılmаz’ın oturum başkanlığı yaptığı konferansa; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Korucu konuşmacı olarak katıldı. Konferansa AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bahattin Bayraktar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞU ANKİ SİSTEM BOZUK 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin tüm yönleriyle ele alındığı konferansta ilk olarak söz alan Doç. Dr Serdar Korucu, Turgut Özal’ın ve Süleyman Demirel’in de geçmişte başkanlık sistemini gündeme geldiğini hatırlatarak “Başkanlık sistemi mevcut sistemin tıkanıklarına alternatif olarak, kenarda duruyordu. Fakat bunu gerçekleştirebilecek siyasi idare maalesef şu ana kadar bulunamamıştı. Şu anda Türkiye’nin yaşadığı anayasal sistem krizinin aşılabilmesi için çok önemli bir fırsat var. Kamuoyunda bazı yapılan değerlendirmelerde sanki muhteşem, rayında ilerleyen bir sisteme sahipmişiz de işleyen makine bozuluyormuş gibi tespitler yapılıyor. Açıkçası ben bunları hayretle takip ediyorum. Çünkü sistemin bozuk bunu kabul etmemiz gerekiyor, iyi tasarlanamamış bir sistem” diye konuştu. 

EGEMENLİK GERÇEKTEN MİLLETE GEÇECEK

Parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin dünyadaki birçok ülkede farklı uygulandığına dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Bilir şunları söyledi: “Parlamenter sistemin anavatanı İngiltere ile Almanya’daki sistem farklılık gösteriyor. Ya da Amerika’daki başkanlık sistemi ile Latin Amerika’daki sistem farklı, çünkü her ülkenin siyasi geçmişi farklı. Dolayısıyla Türkiye’ye özgü bir sistem olması gerekiyor. Türkiye’de 50 yıllık bir hükümet sistemi sorunu var. Şunu açıkça söyleyebiliriz Türkiye’deki istikrar hükümet sistemine rağmen gerçekleşebilmektedir. 7 Haziran seçimlerini örnek verirsek koalisyon bile kurulamamıştır. Sorunlarımız belli; istikrarsızlık, koalisyon, iki başlılık, yasama yürütmenin iç içe geçmesi. İleride 7 Haziranlar gibi olmasın diye ve Türkiye’de bir kurumsallaşma olması için böyle bir öneri getirilmiştir. Sistemin odak noktası şudur; yürütme ve yasama gerçek sahibine veriliyor yani millete. Bu anayasa değişikliği “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünün tamamlanmasıdır. Biz meclisi seçiyoruz ama hükümeti seçmiyoruz. Ama şimdi ne olacak hem meclisi, hem yasamayı hem yürütmeyi ayrı ayrı oylarla ama aynı gün yapılan seçimle belirleyeceğiz. Yani bir partili desteklediği aday en yüksek oyu alırsa onun Cumhurbaşkanı olacağını kesin bilir. Ama parlamenter sistem de bunu ön göremezsiniz.”

TARİHİ BİR REFORM 

Konferansta son olarak Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşma yaptı. Kılıç, referandum sürecine girildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi somut bir noktaya geldi, komisyondan geçip referandum sürecine giriliyor. Sistemle ilgili kamuoyunda bazı kesimler anlamsız argümanlarla tartışmalar yapıyor, tek adamlık ya da buna benzer konuları gündeme getiriyor. Burada yaşanan şudur; devlet ve millet bütünleşmesi. Siyasal alan ile toplumsal alan arasındaki bütünleşme gerçekleşiyor. Kısmen bir anayasa değişikliği ile evrenin tamamlanması arzu ediliyor. Muhalefet düzleminde siyaset yapma biçimi, milletvekillerinin siyaset yapmada, kamu görevlisi olarak duruş alışta artık her şey değişecek, hiçbir şey eskisi olmayacak. Şimdiki parlamenter sistem bir anda değerli oldu. Nedense kıymetli hale geldi ama bu sistemin yarattığı krizleri yaşadık. Mevcut sistem de kaçaklar var o yüzden bu ülkemiz için tarihi bir reformdur” dedi.