simple wysiwyg website development software

TOPLU ULAŞIM ESNAFI YANILTILIYOR


Ülkemizin ve dünyanın tüm büyükşehirlerinde yerel yönetimlerin üzerinde en çok çalıştıkları konu toplu ulaşımdır. Antalyamızın çok hızlı büyümesi ve geçmiş dönemde yapılan yetersiz veyahut hatalı düzenlemeler nedeniyle toplu ulaşım sisteminde zaman zaman sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir.  


Bu nedenle halkımızdan yoğun şikayetler ve talepler alınmış; ayrıca toplu taşıma esnafımız gerek temsilcileri vasıtası ve gerekse ferdi olarak Belediyemize birçok şikayetler ve istekler iletmiştir. Kısacası eski uygulamadan hem halkımız hem de esnafımız sıkıntı yaşamış, bunun çözümünü talep etmişlerdir.


Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her konuda birinci önceliğimiz hiç kuşkusuz ki halkımızın sorunlarına uygun, çağdaş ve adaletli çözümler üretmek, en iyi hizmeti sunmaktır. Toplu ulaşım söz konusu olunca; aynı prensiple halkımızın beklentilerini birinci sıraya koyarak ancak, her zaman toplu ulaşım esnafımızla diyalog içerisinde birlikte çalışıp, aynı zamanda esnafımızın da menfaatlerini gözeterek çözüm üretmeye gayret ettik. Esnafımızı hiçbir zaman mağdur etmeden, kamu idaresi olarak yetkilerimizi tek taraflı kullanmadan, esnafımızla birlik halinde çalıştık. Halkımızdan gelen yoğun talep üzerine toplu ulaşımda rahat, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verebilmek kent içi ulaşımda 12 metrelik büyük otobüse geçilmesi için Belediyemiz yetkilileri esnaf temsilcilerimizle beraber çalışmalar yürütmüş ve birlikte alınan kararlar gereği yasalara göre en yüksek karar organı olan UKOME kararı almıştık.


Bu ortak karar gereği, şehrimizde ulaşım tamamen büyük ve tek tip 12 metrelik otobüslerle yapılacak. Alçak tabanlı, engelliler için uygun, klimalı otobüslerde rahat rahat yolculuk yapılacak. Duraklarda beklenmeyecek, saatinde seferler yapılacak.


Esnafımızla birlikte aldığımız ve UKOME’nin tesis ettiği karara göre; engelli binişine uygun olmayan ve daha önce kesinleşmiş mahkeme kararları gereği çalışmasında hukuki sıkıntı olan AB ve ATT plakalı 7 metrelik midibüsler ve uzak mahallelere çalışan küçük minibüsler şehir içi toplu ulaşım sisteminde çalışamayacak. Bu araçlar dönüşüm yapacaklar, iki araba sahibi birleşerek ortak bir otobüs alacak ve şehirde taşımacılık 12 metrelik otobüslerle yapılacak. 31.01.2017 tarihine kadar esnafımız 12 metrelik araçlarını alacaklar ve sisteme katılacaklar.


Bu kararlar aylar öncesinden ve belirtildiği gibi esnafımızla birlikte yapılan uzun çalışmalar sonucu alınmış ve konu tüm hukuki yönleriyle çok detaylı incelenmiştir. Mevzuata en uygun çözüm yolu budur. Hiçbir hukuki sakıncası bulunmamaktadır. Önceleri de aynı uygulama kısmen yapılmış, buna karşı açılan tüm davalar reddedilmiş ve Danıştay tarafından onaylanarak KESİNLEŞMİTİR. Yani bugün yapılan uygulama hususunda EMSAL kararlar mevcuttur. 


Ne yazık ki, esnafımız arasında muhtemelen kendi kişisel menfaatlerini ve konumlarını düşünen çok küçük bir kesim, bir yandan hukuki dayanağı olmayan davalar açmaya; diğer yandan da iyi niyetli esnafımıza hiçbir doğruluğu olmayan demogojik ifadelerle gerçek dışı konuşmalar yaparak tabiri caiz ise kafa karıştırıp doğru yolundan çevirmeye gayret ettiği duyumları alınmaktadır. Amaçları sonucunun ne olduğunu düşünmeden davalar açıp kafa karıştırmak ve bu ortamdan şahsi menfaat elde etmektir. Hukuka uygun olmadığını bile bile dava açmaktadırlar. Nitekim ilk davalarında Antalya 2. İdare Mahkemesi dilekçelerini REDDETMİŞTİR. 


Bu nedenle hem kamuoyuna ve hem de bu gerçek dışı dedikodularla kafası karıştırılmaya çalışılan toplu ulaşım esnafımıza gerçekleri en yetkili ağızdan bir kez daha bildirmek gereği doğmuştur. Esnafımız en doğru bilgiyi yetkili makam olan Belediyemizden almalıdır. Tüm tereddüt ettikleri soruların cevaplarını en sağlıklı olarak doğrudan Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’mızdan alabilirler.


Dönüşüm için Belediyemiz, esnafımız ve UKOME'nin almış olduğu karar doğrultusunda uygulama aynen devam edecektir. Hiçbir tereddüde mahal yoktur. UKOME kararı aynen yürürlüktedir.


Dilekçelerini vererek birleşip 12 metrelik otobüse geçmeyi taahhüt eden esnafımız rotasyona girmekte ortak havuzdan eşit gelir elde etmektedirler. Birçok esnafımız yeni araçlarını almış, tahditli AU serisinden plakalarını takmış ve TURKUAZ renkli araçları ile halkımıza layık olduğu hizmeti vermeye başlamıştır. 


Bu uygulama 01.02.2017 tarihinde tüm araçların dönüşmesi ile yürürlüğe girdiğinde; esnaflarımız arasındaki araç farklılığı ve gelir adaletsizliği tamamen ortadan kalkacak esnaf arasındaki huzursuzluk, eşitsizlik tarihe karışacak ve adalet sağlanacaktır.


Bu arada çok önemli bir hususu da tekrar hatırlatmak isteriz. UKOME’nin kararına göre, dönüşmek istemeyen esnafımız ile hiç dilekçe vermeyen esnafımız ise M plakalı 14 kişilik minibüslere dönecekler ve kırsal hatlarda çalışacaklardır. ( M ) plaka serisinden gelen kazanılmış haklar birleşimi kabul eden esnafımız için (AU) seride tahditli plaka olarak devam edecek, birleşime girmeyen esnafımız ise yine ( M ) plaka olarak devam edecektir. Hiç kimsenin bir hak kaybı söz konusu değildir.


( M) plaka hakkı olan esnafımız, mevcut veya ileride oluşturulacak uzak mahallelerin hatlarında çalışacaklar. Önemli husus şudur ki, bu esnafımızda en geç 31.01.2017 tarihine kadar mevzuatta belirtilen nitelikteki minibüs araçlara dönüşecekler ve bu tarihten sonra artık kentimizde midibüsler çalışmayacaktır. Merkezde sadece 12 metrelik otobüslerle ulaşım yapılacaktır. Esnafımız buna göre kararını vermelidir. Dönüşüme gireceğini beyan ederek dilekçelerini verdikleri halde 31.01.2017 tarihine kadar 12 metrelik araç alımı taahhüdünü yerine getirmeyen esnafımız da aynı şekilde ( M ) plaka haklarına dönerek kent dışı uzak mahalle hatlarında SIRAYLA,14 kişilik küçük minibüs edinmeleri halinde, çalışabilecektir. Burada kesinlikle dikkat edilecek en önemli husus (M) plakalı minibüslerinde en geç 31.01.2017 tarihine kadar yasada yazılı şartlara haiz araçlara dönüşmüş olması gerek ve şarttır. Aksi takdirde çalışmaları mümkün değildir.


Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından işbu açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.


Saygılarımızla.                                                               


Antalya Büyükşehir Belediyesi