https://mobirise.com/
Sunis Residence parseline ait imar planlama çalışması, İmar ve İskan Bakanlığı’nca 1980 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planında turistik tesis alanı olarak yapılmıştır. Daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Kasım 1996 tarih ve 55 sayılı kararınca aynı alan emsal 0.80 olmak kaydı ile turist tesis alanı olarak planlanmıştır. Ancak Antalya’da yeterli sayıda yatak kapasitesine ulaşıldığından, Konyaaltı sahil bandında turistik tesis yatırımları cazibesini kaybetmiş ve söz konusu parseller atıl alan olarak kalmıştır.
Bu kapsamda Konyaaltı sahil bandında 2009-2014 CHP’li Büyükşehir döneminde birkaç parselde karma kullanım kolaylığı getirilerek, Residence yapma imkanı tanınmıştır. 2014 sonrasında görev dönemimizde istisnai uygulamalar yerine sahil bandının tamamını kapsayan alanda bütüncül bir planlama anlayışını öncelikleyerek, sadece turistik tesis yapma zorunluluğu olan parsellerin tamamına karma kullanım koşulu getirilmiş, Konyaaltı sahil bandı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Mayıs 2016 tarih ve 575 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve revizyonu ile Minicity-Liman arasında emsal artışı yapılmadan, 1996 yılında yapılan planlamaya yeni bir inşaat alanı eklenmeden, 0.80 emsal ile konut-turizm-ticaret karma kullanımına dönüştürülmüştür.
Sonrasında Konyaaltı Belediye Meclisi, 1 Eylül 2016 tarih ve 112 sayılı kararı ile 1/1000’lik imar planını onaylamıştır. Konyaaltı Belediyesi, bu imar koşulları kapsamında 15 Haziran 2017 tarih 65 sayılı inşaat ruhsatı ile Sunis Residence’nin inşaat iznini vermiştir.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 Antalya Büyükşehir Belediyesi