Mobirise Web Site Builder
Aksu- Çalkaya sorununu tarihe gömecek Sulh name Bakanlar Kurulu’nda imzalandı.

Aksu İlçesi Eski Çalkaya Belediyesi döneminde yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problemler ve imar sorunu Antalya’nın gündemini yaklaşık 30 senedir meşgul ediyordu. Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve Karaçalı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve Çalkaya Bölgesi olarak tanımlanan alanda; 1990’lı yıllarda Mülga Çalkaya Belediyesince imar planları ve parselasyon planları yapılmıştı. Ancak yapılan ilk imar ve parselasyon planları üzerinde zaman içerisinde imar mevzuatına aykırı çok sayıda değişiklikler gerçekleştirildi. Bölgedeki yollar, yeşil alanlar ve donatı alanları kaldırılarak plan değişiklikleri ile konut, ticaret parsellerine dönüştürülerek, vatandaşlara ve kooperatiflere mevzuata aykırı satışlar yapıldı. Uygulamalardaki çeşitlilik ve mevzuata aykırı olarak yapılan bu işlemlerin neticesinde kamu adına geri dönülmesi çok zor zararlar ortaya çıktı.

PLANLARA İPTAL ÜZERİNE İPTAL

Mahkemelerce planların bir kısmına iptal kararları getirildi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parselasyon uygulamalarına yönelik araştırmaları sonucunda birçok parselin tapu kütüğüne de Tapu Kanunun 21’inci Maddesi, İmar Kanunun 18. Maddesi ve 6831 Sayılı Kanunun 2/b Maddesi uyarınca şerhler konuldu. Söz konusu şerhler yıllardır mülkiyet sahiplerinin taşınmazları üzerinde tasarruf etme haklarını kısıtladı. Bu süreç devam ederken tescil gören imar parsellerinin bazılarına o dönemde fiiliyatını sürdüren imar planları doğrultusunda yapı ruhsatları verildi ve yapılaşmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bakanlık; yaşanan sorunların ve hataların giderilmesi, hak kayıplarının ve doğması muhtemel hazine zararının önlenmesi bakımından “Bölgenin revize imar planı ile yeniden tanzimi ve imar planı tadilatı suretiyle yeni bir imar uygulaması yapılması hususunda” görüş bildirildi. Karaçalı, Keşirler, Mandırlar ve Altıntaş Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 2013 yılında onaylandı. Ancak; geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planı değişikliklerinden dolayı, mülkiyet dokusunda donatı alanlarını yerleştirecek bir zemin bulunmaması sebebiyle hazine arazilerinin, eğitim alanı, sağlık alanı, park alanı vb. donatı alanlarına ayrılması gerekçesi ile Antalya Defterdarlığınca çok sayıda dava açıldı ve planlar mahkemelerce iptal edildi. 

TÜREL’İN ÇABALARI SONUÇ VERDİ ‘ (Türkiye’de bir kez daha bir ilk gerçekleştirildi.)

Yaşanan mülkiyet ve imar hukuku sorunları nedeniyle bölgede uzun yıllardır uygulamaya yönelik hiçbir işlem yapılamıyordu. Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerinde yaklaşık 14 bin dönümlük bir alanda, 12 bin vatandaşı ilgilendiren ve adeta yılan hikâyesine dönen mülkiyet sorunu artık çözülemez deniliyordu. Türel’in ilk dönem belediye başkanlığı döneminden bu yana yakından takip ettiği sorun için 2B yasasının çıkmasıyla ışık doğdu. Sorunu tekrar masaya yatıran Başkan Türel’in gayretleri ve yoğun mesaisiyle Türkiye’de ilk olan alternatif bir yöntem bulundu ve sorunun çözümü için Maliye Bakanlığı ile bir sulh name imzalanması kararı alındı. Bu protokol ile başta 2B olmak üzere, üzerinde şerh bulunmayan Hazine arazilerinin kullanımı Büyükşehir Belediyesine devredilecek, yapılacak planlama ve parselasyon çalışmaları sonucunda bu miktarlar donatı ihtiyacında ve protokol kapsamında belirlenen büyüklükte ve özellikteki taşınmazlar Hazine adına tescil edilecekti. Türel, konuyla ilgili hukuki problemlerin çözümüne ilişkin Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında uzlaşılan Sulh name metnini imzalamak üzere Aralık ayında Büyükşehir Belediyesi’nden yetki aldı. Kurumlar arasında imzalanan protokolün son olarak Bakanlar Kurulu’nca da onaylanması gerekiyordu.

BAŞBAKAN İMZALADI CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Başkan Menderes Türel’in Ankara’da masa masa takip ettiği Çalkaya sorununun çözümü için en önemli dönemeç de geçildi. Mutlu haber bakanlar kurulu toplantısından geldi. Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan sulh name metni son olarak Bakanlar Kurulu ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından da imzalanarak tasdik edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onayladığı sulh name metni ile Çalkaya sorununun çözümü önünde bir engel kalmadı. 

MÜJDEYİ BAŞKAN TÜREL VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, haberi sosyal medya hesabından “Aksu’ya Müjde” şeklinde duyurdu. Türel mesajında, “Çalkaya’nın Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerimizin sulh name protokolünü Başbakanımız ve Bakanlar Kurulumuz imzaladı. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız da onayladı. Yılların mülkiyet problemi son buluyor. Tapulardaki şerhler kalkıyor. Hayırlı olsun” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLECEK

Protokolün imzalanması ile birlikte bölgenin, Belediye Kanunun 73. Maddesi uyarınca “Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan edileceğini belirten Başkan Türel, “Bu konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat Meclisinde Karara bağlanacak. Bu kapsamda imar çalışmalarına başlayarak belediyemiz bünyesinde uzman kişilerden oluşan bir çalışma ekibi kuruldu. Yaklaşık 1400 hektarı kapsayan bölgede planlamaya altlık olacak analiz çalışmaları, kurum görüşleri alınmaya başlandı. Yaklaşık 12 bin adet parsele ilişkin kimlik bilgileri de bugüne kadar tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Alanı ilanından sonra alanın tamamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacak. Etaplar halinde yapılacak olan parselasyon planları ile en kısa süre içerisinde Çalkaya Bölgesindeki imar sorunlarının çözülecek” diye konuştu.

AKSU BELEDİYESİ BORÇ YÜKÜNDEN KURTULDU

Böylece ­ vatandaşların tapuları üzerindeki şerhlerin kalkacağını kaydeden Türel, “Aksu Belediyesi’nin buradaki mülkiyet davalarından kaynaklanan 60 milyon liranın üzerinde tazminat ödemesi vardı ve bu rakamın 650 milyona ulaşması söz konusuydu. Aksu Belediyemiz bu borçtan kurtulacak. En önemli husus havaalanının yanı başındaki Antalya’nın en değerli bölgesini kaçak yapılaşma ve imarsız alan riskinden kurtarıyoruz. Burası inşallah Antalya’nın fevkalade iyi gelişmiş, sosyal kalkınmasını iyi sağlamış bir bölgesi olacak” ifadelerini kullandı.