responsive website maker

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) tarafından 2 Mart Perşembe günü (bugün) Toptancı Hal Müdürlüğü önünde bir elin parmak sayısından bile az üç beş kişi tarafından Büyükşehir Belediyesi’nde kadın çalışana taciz olduğu iddiasıyla yapılan eylem üzerine açıklama yapılması zarureti doğmuştur. Öncelikle bu gerçek dışı iddiaları ve eylemi kınıyoruz. Böyle bir iddiayı kabul etmemiz asla mümkün değildir. Halkımızın bu gibi mesnetsiz iddialara itibar etmeyeceğine inanıyoruz.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetleri ve pozitif ayrımcılığı kamuoyunun malumudur. Bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve HAK- İş Konfederasyonu ortaklığında yürütülen “Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi” kapsamında 7 ilde kadın çalışanlar arasında yapılan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e 30 Kasım 2016 tarihinde verilen “Kadın Dostu İşyeri” ödülü verilerek de tescil edilmiştir. 


Büyükşehir Belediyemizde çalışan 2 bin 103 kadrolu personelin 506’sı kadındır. Kadınlar genel sekreter yardımcılığı ve daire başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadınlar iş hayatının her alanında vasıflarına uygun şekilde çalışabileceği ilkesi çerçevesinde erkek ve kadın personele ihtiyaç duyulan her birimde görevlendirilmektedir. 


Büyükşehir Belediyesi işyerinde taciz iddialarını her zaman titiz bir şekilde incelemektedir. 

2 Mart 2017 tarihinde Antalya Toptancı Hali çıkış kapısında Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM – BEL- SEN) tarafından yapılan basın açıklamasında haksız bir şekilde “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın Çalışana Taciz Var” iddiası yer almıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.


Antalya Toptancı Hali’nde çalışan 83 personelin 13’ü kadındır ve sadece bir kadın çalışandan böyle bir iddia gelmiştir. İddia sahibi kadın çalışan sadece 3 hafta önce Toptancı Hali’nde çalışmaya başlamıştır ve kişi kendi vasıflarına uygun bir işte görevlendirilmiştir. Açıklamanın içeriğine bakıldığında Büyükşehir Belediyesi personeli arasında bir taciz bulunmadığı ve iddia sahibinin Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren vatandaşları itham ettiği görülmektedir. İddia sahibinin idari ve adli olarak hiçbir şikayeti olmadığı göz önüne alındığında basın açıklamasının çalışma ortamından ziyade siyasi mülahazalarla yapıldığı değerlendirilmektedir. 


Antalya Şube Başkanlığını terör örgütü üyesi olmaktan dolayı memuriyetten ihraç edilen İlhan Karakurt’un yaptığı TÜM-BEL-SEN’in bu açıklaması manidardır. Diğer taraftan TÜM-BEL-SEN açtığı dava sonucu Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanların aldığı sosyal denge tazminatının kendi üyelerine ödenmesinin hukuki dayanağını iptal ettirdiği hatırlanmalıdır. 


Yapılan bu haksız ve mesnetsiz açıklamaya ve çirkin iddialara kamuoyunun itibar etmeyeceğine inancımız sonsuzdur.


Saygılarımızla,

Antalya Büyükşehir Belediyesi